موسسه فرهنگی هنری میراث مشترک ایرانیان
با مدیریت جناب آقای دکتر کریم نجفی برزگر و مدیر عاملی آقای علی نجفی برزگر در سال ۱۳۹۱ در شهر مقدس قم افتتاح شد و تا کنون فعالیت های متعددی داشته است .

اهداف موسسه 

 معرفی تمامی ظرفیت های فرهنگی علمی آموزشی و تحقیقاتی شبه قاره هند و به ویژه هندوستان و سابقه درخشان حضور اسلام و علماء و دانشمندان و شعراء ایرانی در این خطه سبز به مردم و مسیولین ایرانی

 معرفی ظرفیت های فکری فرهنگی علمی و تحقیقاتی ایران اسلامی و سابقه تعامل تاریخی دو کشور به مردم و مسیولین هندی  

معرفی این سابقه طولانی روابط حسنه فرهنگی و علمی و… این دو تمدن به سایر کشور ها در حوزه تعاملات فرهنگی جهانی و تاثیر گذاری در حوزه بین المللی با این رویکرد

  • عنوان اول لیست

    Grid Sub-Title
  • عنوان دوم لیست

    Grid Sub-Title
  • عنوان سوم لیست

    Grid Sub-Title

اتصل بنا

+۹۷۳ ۹۷۳ ۱۷ ۷۵۴ ۷۵۷

اتصل بنا

+۹۷۳ ۹۷۳ ۱۷ ۷۵۴ ۷۵۷

اتصل بنا

+۹۷۳ ۹۷۳ ۱۷ ۷۵۴ ۷۵۷