اسماعیلیان سند و موقعیت آنان در اواخر قرن چهارم هجری قمری

تالیف: دکتر سیاوش یاری.

نقش روزنامه‌‌های فارسی چاپ هند در انقلاب مشروطۀ ایران

تالیف: دکتر مرتضی فلاح.

جایگاه فرهنگ و زبان فارسی در شبه قاره

تالیف: دکتر مرتضی فلاح.

بمبئی، ساحل زیبای تجارت و تماشا

تالیف: دکتر محمد بارانی

مسعود بک حلاجی دیگر در تصوف اسلامی

تالیف: دکتر عباس کی منش.

مقاله مهاجرت ایرانیان به هند

تالیف : دکتر نرگس جابری نسب